Reactions with radioactive beams and development of scintillator-based detector systems

Alexander Knyazev

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reactions with radioactive beams and development of scintillator-based detector systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi