Reactivity of late transition metal complexes towards CO2 and other electrophiles

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I en tid då vi är medvetna om problemen med beroendet av fossila material, både som energi- och råvarukälla, måste vi söka långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar. Katalys kan utgöra ett viktigt bidrag i detta arbete, då det möjliggör reaktioner som annars skulle vara svåra att genomföra på grund av en för hög energibarriär. I takt med den övriga teknologiska utvecklingen har även kemin utvecklats kraftigt under det senaste århundradet. För att fortsätta denna utveckling och skapa mer användbara reaktioner och applikationer för att lösa våra nya problem, måste vi arbeta mot en fördjupad förståelse av hur våra katalysatorer interagerar med olika substrat. Detta kan ske på olika sätt, men har i detta arbete främst skett genom studier av intermolekylära interaktioner och stökiometriska reaktioner. Mer specifikt har interaktionerna hos diverse övergångsmetallkomplex med koldioxid och elektrofiler detaljstuderats. Syntesen av särskilda pincettkomplex med nickel, palladium och platina har studerats och i viss mån förbättrats. Dessa föreningar har studerats i fasta tillståndet, både för sig själva och med avseende på deras interaktion med andra molekyler. Även reaktiviteten och den katalytiska aktiviteten hos guldföreningar har studerats för att nå en ökad insikt i deras roll i katalytiska applikationer.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Centrum för analys och syntes
Handledare
  • Wendt, Ola, handledare
Tilldelningsdatum2013 feb. 15
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7422-307-1
StatusPublished - 2012

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2013-02-15
Time: 09:30
Place: Lecture hall C, Center for Chemistry and Chemical Engineering

External reviewer(s)

Name: Hazari, Nilay
Title: Professor
Affiliation: Yale University

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Reactivity of late transition metal complexes towards CO2 and other electrophiles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här