Reactivity of late transition metal complexes towards CO2 and other electrophiles

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reactivity of late transition metal complexes towards CO2 and other electrophiles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar