Reading and interpreting social media: Exploring positive emotional expressions in organizing

Noomi Weinryb, Nils Gustafsson, Cecilia Gullberg

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sökresultat