Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling består av en undersökning av den litterära formen och den litterära kompositionen hos Johannes Klimakos Stege, samt en studie av hur författaren använder traditionen för att undervisa sin läsare.

Förutom en kort introduktion och en genomgång av tidigare forskning, omfattar avhandlingen fyra kapitel. I det första kapitlet visas, utifrån ett antal detaljerade textanalyser, att textmaterialet i de enskilda stegen i texten inte är slumpmässigt uppställt, utan ordnat efter litterära konventioner för att leda läsaren genom en specifik undervisning.

I andra kapitlet bekräftas observationerna från kapitel ett genom en jämförelse med litterär praxis. Utifrån en omfattande korrespondens i fråga om litterär komposition mellan Stegen och moraltraktater av Seneca d.y. och Plutarchos från Chaironeia, hävdas att vi bör omvärdera vår förståelse av textens litterära form. Stegen är inte en samling aforismer utan en argumentativ moraltraktat.

I det tredje kapitlet undersöks Stegen i fråga om litterär stil. Det visas att textens komposition i stor utsträckning förefaller var bestämd av litterära stilideal. Textens fragmentariska uttryck är inte osannolikt en effekt av vad som har kallats the jeweled style inom senantik poesi och prosa.

I fjärde kapitlet visas, inte bara att Johannes Klimakos i stor utsträckning arbetar med den monastiska traditionen i form av texter, utan också att han använder texter och textmönster för sitt eget syfte och sin egen argumentation. Det hävdas i motsats till tidigare forskning att Stegen bör förstås, inte som en systematisering eller summering av vad vi finner hos ökenfäderna, utan som en undervisning där traditionen återanvänds med ett specifikt syfte, att förbereda munken i klostret för eremitlivet. Det visas också hur Johannes Klimakos läser arvet från Evagrios Pontikos med nya ögon; fokus i den asketiska kampen har flyttats från vreden och strävan efter ett rent sinne, till det kroppsliga begäret och strävan efter en ren och förvandlad kropp.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kyrko- och missionsstudier
Handledare
  • Rubenson, Samuel, handledare
  • Hägg, Tomas, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2007 dec 8
Förlag
Tryckta ISBN978-91-977212-1-9
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-12-08
Time: 13:15
Place: sal 118, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.

External reviewer(s)

Name: Høgel, Christian
Title: Ass. Prof.
Affiliation: Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, University of Southern Denmark

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här