Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reading John Climacus: Rhetorical Argumentation, Literary Convention and the Tradition of Monastic Formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora