Reafferentation of the subcortically denervated hippocampus as a model for transplant-induced functional recovery in the CNS

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reafferentation of the subcortically denervated hippocampus as a model for transplant-induced functional recovery in the CNS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience