Real-time PCR for diagnosis of botulism and quantification of neurotoxin gene expression in Clostridium botulinum

Ingrid Artin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

418 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Real-time PCR for diagnosis of botulism and quantification of neurotoxin gene expression in Clostridium botulinum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi