Real-time PCR for diagnosis of botulism and quantification of neurotoxin gene expression in Clostridium botulinum

Ingrid Artin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

418 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat