Realism or 'grotesque clichés'? Jan Halldoff's 'The Corridor' and the Swedish debate on abortion in the 1960s

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Realism or 'grotesque clichés'? Jan Halldoff's 'The Corridor' and the Swedish debate on abortion in the 1960s”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora