Reality Still Bites - A First Look on Labour Law and Jobless Youth in Nordic and Southern European Countries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)141-162
TidskriftEuropean Journal of Social Law
Nummer3
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här