Reasons Pro et Contra as a Debiasing Technique in Legal Contexts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reasons Pro et Contra as a Debiasing Technique in Legal Contexts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap