Recension av Christoph Heilig, Paul's Triumph: Reassessing 2 Corinthians 2:14 in Its Literary and Historical Context (Leuven: Peeters, 2017). Svensk exegetisk årsbok 83.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)236-239
TidskriftSvensk Exegetisk Årsbok (SEÅ)
Volym83
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här