Recension av Dominique Janicaud, Jean-Luc Marion, Paul Ricoeur et al. Phenomenology and the «Theological Tum» - The French Debate, New York: Fordham University press, 2000 och Ilse N. Bulhof and Laurens ten Kate (eds.). Flight of the Gods - Philosophical Perspectives on Negative Theology, New York: Fordham University press, 2000

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)145–146
Antal sidor2
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym78
Nummer3
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Reviewed work(s):
Phenomenology and the «Theological Tum» - The French Debate (by Dominique Janicaud, Jean-Luc Marion, Paul Ricoeur et al.)
Flight of the Gods - Philosophical Perspectives on Negative Theology (by Ilse N. Bulhof and Laurens ten Kate (eds.)).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här