Recension av Eivor Andersen Oftestad, The Lateran Church in Rome and the Ark of the Covenant

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)106-111
Antal sidor6
TidskriftCollegium Medievale
Volym32
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Reviewed work(s): The Lateran Church in Rome and the Ark of the Covenant (by Eivor Andersen Oftestad).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Religionsvetenskap

Citera det här