Recension av Scandinavia in the First World War - Studies in the War Experience of the Northern Neutrals, red. Claes Ahlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)323-324
TidskriftSamlaren
Volym135
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Reviewed work: Scandinavia in the First World War : studies in the war experience of the Northern neutrals / edited by Claes Ahlund (2012)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här