Recension av James H. Barrett och Sarah Jane Gibbon (red.), "Maritime Societies of the Viking and Medieval World"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)200-202
TidskriftForum Navale
Volym74
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Reviewed work: Maritime societies of the Viking and medieval world / edited by James H. Barrett and Sarah Jane Gibbon (2015)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här