Recension av John D. Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)45–46
Antal sidor2
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym77
Utgåva1
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

Reviewed work(s):
The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion (by John D. Caputo)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här