Recension av Karl Olav Sandnes, Paul Perceived: An Interactionist Perspective on Paul and the Law (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)247–251
TidskriftSvensk Exegetisk Årsbok (SEÅ)
Volym84
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Reviewed work: Paul perceived an interactionist perspective on Paul and the Law / Karl Olav Sandnes, ISBN 9783161561016.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här