Recension av: Kauko, Norro, Nummila, Toropainen & Fonsén: Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)163-165
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym120
StatusPublished - 2020 dec.

Bibliografisk information

Recenserat verk:
Fonsén, T., Toropainen, T., Nummila, K., Norro, M. & Kauko, M. (2019). Languages in the Lutheran Reformation: Textual Networks and the Spread of Ideas [Elektronisk resurs]. Amsterdam University Press. 308 s. ISBN: 9789462981553

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här