Recension av Leif Nordenstorm & Tiit Pädam (red), Och hela folket sade Amen. Perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)248-251
Antal sidor4
TidskriftSvenskt gudstjänstliv
Volym93
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Reviewed work: Och hela folket sade Amen : perspektiv på gudstjänst och kyrka : festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman, (eds.) Leif Nordenstorm & Tiit Pädam (9789175808420).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här