Recension av Marius Timmann Mjaaland, Autopsia: Self, Death, and God after Kierkegaard and Derrida, Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2008

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)140–141
Antal sidor2
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym86
Utgåva3
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Autopsia: Self, Death, and God after Kierkegaard and Derrida (by Marius Timmann Mjaaland)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här