Recension av: Nehemia Moshi, Stretching the Drum Skin. An Analysis of Power Relations in Leadership Development and Succession in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania – Northern Diocese 1942-1993

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)188-189
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym92
Utgåva3-4
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Reviewed Works: Stretching the Drum Skin. An Analysis of Power Relations in Leadership Development and Succession in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania – Northern Diocese 1942-1993 (by Nehemia Moshi)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här