Recension av Sarah Fine & Lea Ypi (red.), "Migration in Political Theory. The Ethics of Movement and Membership"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)230-233
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Nummer1
StatusPublished - 2017 mars 6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här