Recension av Therese Zachrisson, Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)165-167
Antal sidor3
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2018
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Reviewed work: Mellan fromhet och vidskepelse : materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige, by Terese Zachrisson, (978-91-629-0243-8).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här