Recension: Elisabeth Hallgren Sjöberg, Såsom en slöja. Den kristna slöjan i en svensk kontext

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till) 228–230
Antal sidor3
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym116
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Reviewed work(s):
Såsom en slöja. Den kristna slöjan i en svensk kontext (by Elisabeth Hallgren Sjöberg).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här