Recension: Hartmut Ludwig & Eberhard Röhm in Verbindung mit Jörg Thierfelder (Hg.), Evangelisch Getauft – Als ”Juden” Verfolgt. Theologen jüdischer Herkunft in der Zeit des Nationalsozialismus. Ein Gedenkbuch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)174-175
Antal sidor2
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym116
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Reviewed work(s):
Evangelisch Getauft – Als ”Juden” Verfolgt. Theologen jüdischer Herkunft in der Zeit des Nationalsozialismus. Ein Gedenkbuch (by Hartmut Ludwig & Eberhard Röhm in Verbindung mit Jörg Thierfelder (Hg.)).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Citera det här