Recension The Royal Castles in Denmark in the 14th Century

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)356-358
TidskriftFornvännen
Volym106
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Royal Castles in Denmark in the 14th Century (by Vivian Etting)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här