Recent advances in time-resolved luminescence spectroscopy at MAX IV and PETRA III storage rings

S. I. Omelkov, K. Chernenko, Jonas Ekström, A. Jurgilaitis, A. Khadiev, A. Kivimäki, A. Kotlov, D. Kroon, J. Larsson, V. Nagirnyi, D. V. Novikov, V. T. Pham, R. Pärna, I. Romet, J. Saaring, I. Schostak, E. Tiirinen, A. Tõnisoo, M. Kirm

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recent advances in time-resolved luminescence spectroscopy at MAX IV and PETRA III storage rings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi