Recent developments in biohythane production from household food wastes: A review

David Bolzonella, Federico Battista, Cristina Cavinato, Marco Gottardo, Federico Micolucci, Gerasimos Lyberatos, Paolo Pavan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

76 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recent developments in biohythane production from household food wastes: A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar