Recent Results at Ultrahigh Spin: Terminating States and Beyond in Mass 160 Rare-earth Nuclei

E. S. Paul, J. M. Rees, P. Hampson, M. A. Riley, J. Simpson, A. D. Ayangeakaa, J. S. Baron, M. P. Carpenter, C. J. Chiara, U. Garg, D. J. Hartley, C. R. Hoffman, R. V. F. Janssens, F. G. Kondev, T. Lauritsen, P. J. R. Mason, J. Matta, S. L. Miller, P. J. Nolan, J. OllierM. Petri, D. C. Radford, J. P. Revill, X. Wang, S. Zhu, Ingemar Ragnarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recent Results at Ultrahigh Spin: Terminating States and Beyond in Mass 160 Rare-earth Nuclei”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi