Receptionen af Islam i Dødevaskeren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkdanska
Sidor (från-till)65-91
Antal sidor26
TidskriftChaos. Skandinavisk tidsskrift for religionhistoriske studier
Nummer71
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Litteraturvetenskap

Nyckelord

  • female muslim author
  • women's literature
  • islam
  • feminism
  • pulp nonfiction

Citera det här