Recipient and Donor Characteristics - Impact on Outcome after Heart Transplantation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recipient and Donor Characteristics - Impact on Outcome after Heart Transplantation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap