Recognizing Carbon Forestry’s Uneven Geography: A Response to Purdon and the Structure-Agency Dichotomy That Never Was

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recognizing Carbon Forestry’s Uneven Geography: A Response to Purdon and the Structure-Agency Dichotomy That Never Was”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap