Recommendation to include fragrance mix 2 and hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral) in the European baseline patch test series.

Magnus Bruze, Klaus Ejner Andersen, An Goossens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

109 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recommendation to include fragrance mix 2 and hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral) in the European baseline patch test series.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap