Reconciling Flux Experiments for Quantitative Modeling of Normal and Malignant Hematopoietic Stem/Progenitor Dynamics

Munetomo Takahashi, Melania Barile, Richard H. Chapple, Yu jung Tseng, Daisuke Nakada, Katrin Busch, Ann Kathrin Fanti, Petter Säwén, David Bryder, Thomas Höfer, Berthold Göttgens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reconciling Flux Experiments for Quantitative Modeling of Normal and Malignant Hematopoietic Stem/Progenitor Dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap