Reconsidering school politics: Educational controversies in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reconsidering school politics: Educational controversies in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap