Reconstituted virus-nucleus system reveals mechanics of herpesvirus genome uncoating

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reconstituted virus-nucleus system reveals mechanics of herpesvirus genome uncoating”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology