Reconstruction and Calibration using One-Domensional Constraints

Pär Hammarstedt

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Matematik LTH
Handledare
  • Heyden, Anders, handledare
  • Kahl, Fredrik, handledare
Förlag
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här