Reconstruction from Calibrated Cameras - A New Proof of the Kruppa Demazure Theorem

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)123-142
TidskriftJournal of Mathematical Imaging and Vision
Volym10
Nummer2
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här