Reconstruction of Past European Land Cover Based on Fossil Pollen Data: Gaussian Markov Random Field Models for Compositional Data

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

426 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reconstruction of Past European Land Cover Based on Fossil Pollen Data: Gaussian Markov Random Field Models for Compositional Data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap