Reconstruction of Past European Land Cover Based on Fossil Pollen Data: Gaussian Markov Random Field Models for Compositional Data

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

492 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat