Reconstruction of Past European Land Cover Based on Fossil Pollen Data: Gaussian Markov Random Field Models for Compositional Data

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

493 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat