Recording of foetal movements: a comparison of three methods

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recording of foetal movements: a comparison of three methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap