Records of new and interesting Peltigera species for Greenland

Eric Steen Hansen, Orvo Vitikainen, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

318 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Ten new species of Peltigera are reported from Greenland. Peltigera kristinssonii and P. membranacea are reported as new to South East Greenland, P. neckeri as new to North West Greenland, and P. occidentalis and P. ponojensis as new to Central West and South East Greenland.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5-7
Antal sidor3
TidskriftGraphis Scripta
Volym28
Utgåva1–2
StatusPublished - 2016 apr.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Records of new and interesting Peltigera species for Greenland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här