Recovery from Breast Cancer: Investigating the role of resilience in breast cancer survivorship

Bidragets översatta titel : Återhämtning från bröstcancer: Rollen av resiliens i överlevnad av bröstcancer

Katarina Velickovic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Återhämtning från bröstcancer: Rollen av resiliens i överlevnad av bröstcancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap