Recovery-promoting factors in day centres and Clubhouses for people with psychiatric disabilities. A comparative study.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

790 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recovery-promoting factors in day centres and Clubhouses for people with psychiatric disabilities. A comparative study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap