Recovery-promoting factors in day centres and Clubhouses for people with psychiatric disabilities. A comparative study.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

794 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat