Recruitment of resting stages may induce blooms of Microcystis at low N : P ratios

Annika Ståhl-Delbanco, Lars-Anders Hansson, Mikael Gyllström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recruitment of resting stages may induce blooms of Microcystis at low N : P ratios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi