Rectal washout in rectal cancer surgery: A survey of Swedish practice – Questionnaire: Rectal washout in Swedish rectal cancer surgery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rectal washout in rectal cancer surgery: A survey of Swedish practice – Questionnaire: Rectal washout in Swedish rectal cancer surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap